Velkomst

Velkommen til det teoretiske, specialespecifikke kursus i Fordøjelseskanalens patologi.

Kurset afholdes d. 29. til 31. januar 2020 i Afdelingen for patologi, Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls vej 73,  opgang 7, 2730 Herlev.

Målet med kurset er at give deltagerne viden om fordøjelseskanalens kliniske patologi og redskaber til at kunne diagnosticere almindeligt forekommende sygdomme i esofagus, ventrikel og tarm.

Der er to opgaver som forberedelse til kurset. Forberedelsen er centreret omkring kursuskassen med sygehistorier og tilhørende spørgsmål. Disse spørgsmål skal besvares som korte, essay-lignende svar og sendes til mig på lene.buhl.riis@regionh.dk senest fredag d. 24. januar 2020. Rettidig besvarelse af opgaverne er efter gældende regler en forudsætning for at kunne bestå kurset.

Herudover skal hver kursist udvælge et interessant case fra afdelingens egne arkiver og forberede en kort gennemgang af casen. Gennemgangen skal højst tage 5 min, og relevante fotos og tekst skal forberedes som et kort PowerPoint-show (svarer til ikke meget mere end 5 slides). Denne skal også sendes til mig på ovenstående e-mail-adresse senest fredag d. 24. januar 2020.

På hjemmesiden findes desuden et tekstmateriale, som ud over liste over anbefalelsesværdig litteratur og websider, indeholder korte beskrivelse af de enkelte organområder.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Lene Riis

Tlf. 3868 1099

_